загадка за инспектор Стрезов


— Задачата е ясна, ще бъде изпълнена! — каза инспектор Стрезов, отдаде чест и излезе от кабинета на своя началник. После се прибра в стаята си и извика капитан Мартинов.
Когато Мартинов влезе, завари инспектор Стрезов да прелиства една папка и да си вади от нея бележки. Той покани Мартинов да седне, подаде му папката и рече:
— Вътре има всичко! Проучваш го добре и утре сутринта си на граничния пункт! Минаващият през нашата страна Йохан Ларсен, другояче наричан „Татко йохан“, ще се опита да изнесе микрофилм с някои важни сведения.. Знаем, че той носи микрофилма, но ще има доста работа, докато го открием! В себе си, естествено, няма.да го държи, не е толкова наивен… ще се опита да го скрие някъде в колата!
— Ясно! — каза Мартинов.
— Още не е съвсем ясно! — позасмя се Стрезов. — Няма да разполагаш с телепати, защото телепатията сме я отписали като наука! Така че ще се надяваш само на своята съобразителност!
— Телепатия съществува! — рече Мартинов. — Има толкова случаи доказани … И четохте ли за Тофик Дадашев в „Космос“?
— Четох — вдигна рамене Стрезов. — Само че хайде да оставим сега спора за телепатията! Утре сутринта да си на граничния пункт! Ще гледам н аз да дойда … да-да, непременно ще бъда и аз!
Йохан Ларсен — мъж на около петдесетте, леко оплешивял — стоеше до колата си и в сините му очи искреше насмешка.

— Чудя се с какво съм заслужил вашето внимание! — каза той на Мартинов, който прехвърляше през ръцете си вещите от багажника. — Поне ми кажете какво търсите! Опиум? Хашиш? Да знаете, че Никак не обичам марихуана!
— Подиграва са! — мислеше Мартинов. — Почакай, почакай! Ох, само да не се наложи да разглобяваме колата! Тогава ще падне работа!
— Четиридесет минути ме задържате вече!- каза подир малко Ларсен. — Ако така върви, ще закъснея за симпозиума! Какво искате от мен?
—Симпозиум измисли! — коментираше наум Мартинов. — Физик, бил, не знам какво… ох, само дано да не разглобяваме колата!
Той вдигна очи й срещна очите на Стрезов, който, пристигнал преди минутка, стоеше встрани и наблюдаваше сцената.
— Мисля, че няма да се наложи да разглобяваме колата! — рече Стрезов тихо, като че прочете мислнте на Мартинов. — Как не можеш да забележиш къде е скрил микрофилма!

Наистина в какво се съмнява Стрезов?

Всички загадки на Инспектор Стрезов са взети от: тук

  1. #1 by Daniel Zahariev on 22.03.2014 - 13:56

    +1

(will not be published)