ТАЙНСТВЕНИЯТ ПОЖАР


— Е, и какво! — каза Стрезов. — Значи пожарът е причинен от духове, така ли?
Капитан Мартинов седеше срещу него, без да се усмихва.
— Вие се шегувате, другарю подполковник – рече той, — но кажете, какво бихте направили на наше място!
— Повторете, ако обичате, пак обстоятелствата около този пожар!
— На улица „Борова 4, в таванския етаж, живее Борис Негованов. Стая, хол и кухня – напълно достатъчно за сам човек, какъвто е той.
— Професия?
— Сега е пенсионер. Работил е дълго време катр фоторепортер. Е, в това е работата.. Като бивш фоторепортер си има хоби да събира стари негативи, ленти от стари филми и така нататък. Завчера, точно в 11 часа и 45 минути по обед пламва сбирката му. Знаете как горят филмови ленти, и то стари, не от сегашните — негорливи! Запалва се масата, където е била сбирката, пламва завесата и целият таван е щял да се подпали и да изгори, ако не е бил един случаен гражданин. Видял е от жилището на съседите пламъците, телефонът му е бил подръка. Нашите огнеборци пристигнали за рекордно късо време и се справили с пожара. Апартаментът е бил празен и заключен, трябвало е да разбиват вратата, – Негованов?
— Абсолютно алиби. На летуване в Родопите. Извикахме го с телеграма, едва днес дойде. Обвинява някакъв свой личен неприятел, че влязъл с шперц в дома му и подпалил ценната сбирка. Няма такива неща — никой не е влизал в дома му.
– Хм — намуси се Стрезов. — А така…. да не би да е имало някое от тези апаратчета с часовник, които правят такива неща…
— Не. Всичко е проверено. И тази версия е изключена. С една дума — пожар в заключена стая, при изправна електроинсталация, без следи, при липсващ домакин.
— Е, значи – духове — усмихна се Стрезов. — Я по-добре ме заведете да видя това таванско апартаментче!

Двамата отвориха запечатаната врата и влязоха. Личеше си, че огнеборците бяха работили бързо и много ефикасно — даже нямаше кой знае какви вреди от опасния ножар. Само по пода бяха разпилени негативи и ленти от филми, полуизгорялата завеса висеше на корниза, отвореното сандъче със сбирката, виновна за пожара, си стоеше добре обгоряло на масата. Библиотеката беше незасегната. Не бяха пострадали и много от дребните, събирани с години предмети, на които един самотен възрастен човек така много държи — кованите пепелничета, тумбестата стъклена ваза, настолния часовник…
— Пуши ли Негованов? — запита Стрезов.
– Не. Тези пепелници са му подарък.
— А сбирката отворена ли е била тю време на пожара?
— Може би е била отворена … Да, всъщност иначе как би могъл да стане пожарът?
— А аз вече зная как — рече Стрезов, като плъзна поглед по сандъчето и вазата. — Малко трудно е да се досетете, но ако погледнете по-внимателно…

Как?

Всички загадки на Инспектор Стрезов са взети от: тук

  1. #1 by Gogo on 03.11.2014 - 16:40

    Стъклената ваза е изиграла ролята на лупа и така нещо се е запалило от слънчевата светлина.

(will not be published)