Какво обичаш?


Новата платформа „What do you love?“ за търсене на синтезирана информация на всичко което обичате. Можете да видите на едно място снимки, клипчета, информационни таблици и графики, 3D обект, книги, карта и още много полезна информация на едно място представена по удобен начин.
Интернет страница: What Do You Love? from Google

  1. Няма коментари.
(will not be published)