Google App Inventor: Всеки може да създаде приложение за Android


Google предоставя нов програмен инструмент, който позволява буквално всеки да създава приложения за телефони с Android.

Google App Inventor претендира да осигурява възможността на не-програмисти да създават пълни и работещи Android приложения, чрез свързването на поредици от „блокчета“. Google, по данни на New York Times, е тествал App Inventor в училища за период от една година. В настоящия момент, App Inventor е достъпен единствено след попълване на определен формуляр.

Като цяло, идеята е много удачна. Сега ще има не само Android Market – отворена платформа за разработчици (без процес на одобрение, подобно на App Store на Apple), но също така ще сме свидетели и на множесво специализирани приложения, създадени от не-програмисти. Това ще увеличи значително броя на приложения в Android Market, в сравнение с тези в App Store.

Това увеличение може, разбира се, да стане за сметка на качеството. Т.е. ще видим хиляди нови приложения за Android, но дали повечето от тях няма да са подобни на „машинка за правене на парцали“ т.е. да не предлагат почти никаква практическа приложимост? Въпреки това, в дългосрочен аспект, има и положителна страна: Ако App Inventor е толкова лесен за ползване, че даже децата в училище биха могли да създават приложения, то някои от същите тези деца, след време, ще станат, самите те, програмисти, като много по вероятно е да предпочетат разработката на приложения за Android, отколкото за iOS.

В момента Google и Apple са в яростна битка за спечелване сърцата и умовете на разработчиците. А, както изглежда, Google искат да спечелят на своя страна и тези които не се занимават професионално с програмиране.

  1. Няма коментари.
(will not be published)