Tomahawk


Tomahawk дават възможност на всички да търсят музика и клипове където им падне. Чрез тяхното API можете да вградите търсачка за песни, където си пожелаете. Можете да управлявате музиката по много прецизен начин. С Javascript базираният скрипт може да задавате големина, управлявате събития като зареждане, пускане, спиране, времетраене, открита песен, и най-важното можете да избирате от източниците Youtube, SoundCloud, Officialfm, Lastfm, Jamendo, Rdio, SpotifyMetadata, Deezer и Exfm.Песните ще се показват отдолу:

Всичко това е толкова улеснено, че може да се направи на 2 реда:
Вкарва се библиотеката, търси се песен, и се добавя към елемент от сайта:

<script src="http://toma.hk/api.js?v=1"></script>
<script type="text/javascript">
  var track = window.tomahkAPI.Track(TRACK_TITLE, ARTIST_TITLE, options)
document.getElementById("parent_container").innerHTML = track.render()
</script>

Пълният вариант на скрипта също не е толкова сложен:

<script src="http://toma.hk/api.js?v=1"></script>
<script>
var track;
track = window.tomahkAPI.Track("ARTIST","TRACK", {
  width: WIDTH,
  height: HEIGHT,
  disabledResolvers: [
    "",
    ""
    // options: "SoundCloud", "Officialfm", "Lastfm", "Jamendo", "Youtube", "Rdio", "SpotifyMetadata", "Deezer", "Exfm"
  ],
  handlers: {
    onloaded: function() {
      log(track.connection+":\n api loaded");
    },
    onended: function() {
      log(track.connection+":\n Song ended: "+track.artist+" - "+track.title);
    },
    onplayable: function() {
      log(track.connection+":\n playable");
    },
    onresolved: function(resolver, result) {
      log(track.connection+":\n Track found: "+resolver+" - "+ result.track + " by "+result.artist);
    },
    ontimeupdate: function(timeupdate) {
      var currentTime = timeupdate.currentTime;
      var duration = timeupdate.duration;
      currentTime = parseInt(currentTime);
      duration = parseInt(duration);

      log(track.connection+":\n Time update: "+currentTime + " "+duration);
    }
  }
});
</script>
 1. Няма коментари.
(will not be published)