Обръщане на списък на Lisp. Reverse!


Функция за деструктивно обръщане на списък.
От (1 2 3 4 5) => (5 4 3 2 1).

(define (reverse1 l)
 (if (null? l) '()
   (append (reverse1 (cdr l)) (list (car l)))
))
(define (reverse! l)
  (let ((l1 (reverse1 l)))
   (begin
   (set-cdr! l (cdr l1))
   (set-car! l (car l1))
   )
))
(define l (list 1 2 3))
(reverse! l)
l
 1. Няма коментари.
(will not be published)