Програмен код за приложения на Android

Android custom loader – за зареждане

Статична снимка за зареждане в Андроид (Loader).

Можете да скривате и показвате когато си поискате зареждането. Това става чрез функциите startLoading() и stopLoading().

<RelativeLayout xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/RelativeLayout1"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" >

  <RelativeLayout
    android:id="@+id/loaderLayout"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:background="@color/menuBackground"
    android:clickable="true"
    android:visibility="gone" >

    <ImageView
      android:id="@+id/imageView1"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      android:layout_centerVertical="true"
      android:contentDescription="@string/loading"
      android:src="@drawable/loader" />

  </RelativeLayout>

</RelativeLayout>
	ImageView loaderImageView;
	View loaderLayout;
	RotateAnimation animation;
	
	@Override
	public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.activity_main);
		
		loaderImageView = (ImageView) findViewById(R.id.imageView1);
		loaderImageView.setDrawingCacheEnabled(true);
		loaderImageView.setDrawingCacheQuality(loaderImageView.DRAWING_CACHE_QUALITY_HIGH);
  	animation = new RotateAnimation(0f, 355f,Animation.RELATIVE_TO_SELF, 0.5f,Animation.RELATIVE_TO_SELF, 0.5f);
  	animation .setInterpolator(new LinearInterpolator());
    animation .setRepeatCount(Animation.INFINITE);
    animation .setDuration(2000); 
		loaderLayout = findViewById(R.id.loaderLayout);
		
		startLoading();
		DoSomething();
		stopLoading();
	}
	
  protected void startLoading() {
  	loaderLayout.setVisibility(View.VISIBLE);
    loaderImageView.startAnimation(animation);
  }
 
  protected void stoptLoading() {
  	loaderLayout.setVisibility(View.GONE);
    // Later.. stop the animation
    loaderImageView.setAnimation(null);
  }
  protected void doSomething() {
    //TODO something
  };

Няма коментари

 • Страница 2 от 2
 • <
 • 1
 • 2
 1. Няма коментари.
(will not be published)