Програмен код на HTML5, CSS3 и/или JavaScript

Анимация, чрез снимка – jQuery

Пълния код на анимацията с точен пример за изпълнение може да намерите тук

По този начин се ползва една голяма картина с много малки в него, подредени в редица (Sprite), които се сменят спрямо местоположението на мишката. Могат да се вържат с всяко действие на мишката за да постигнете прекрасен ефект.


Western Norway at sunrise

, ,

Няма коментари

HTML5 rotate tag – завъртане на елемент

Въведете число:Целия сайт
Този блок

Може да пробвате с число, чрез което ще завъртите сайта ми..
Използвал съм HTML5, CSS3 i JS

Кода е прост, но за сметка това много мощен:

<script type="text/javascript">
	var rotatingDiv = document.getElementById("rotatingDiv");
	rotatingDiv.style.webkitTransform  = "rotate(-1.6deg)";
	function transform()
	{
		var x=document.getElementById("fname");
		if(document.getElementById("radioB1").checked) {
			document.body.style.webkitTransform ="rotate("+x.value+"deg)";
		}
		if(document.getElementById("radioB2").checked) {
			var rotatingDiv = document.getElementById("rotatingDiv");
			rotatingDiv.style.webkitTransform  = "rotate("+x.value+"deg)";
		}
	}
</script>

Няма коментари

  1. Няма коментари.
(will not be published)