Програмен код на Java-Script

Bootstrap качване на файл

bootstrap-file-upload-inputДобре изглеждаща форма за качване на файлове.

Ако знаете синтаксиса на Bootstrap може лесно да се промени и да се ползва без бутона за изпращане.

<input type="file" name="excel" id="input_file" style="display:none;" />
<div class="input-group col-sm-4 pull-right">
 <span class="input-group-btn">
   <button class="btn btn-default" id="select_button" type="button">Select...</button>
 </span>
 <input type="text" name="text-excel" readonly="" id="submit_file" class="form-control">
 <span class="input-group-btn">
   <input type="submit" name="upload" value="Import" class="btn btn-primary">
 </span>
</div>
<script>
  $('#input_file').change(function(){
    $('#submit_file').val($(this).val().replace(/C:\\fakepath\\/i, ''));
  });
  $('#select_button').click(function(){
    $('#input_file').click();
  });
</script>

, ,

Няма коментари

Компютърна графика Javascript

2014-01-21 23_48_03-ivel.in_geometry_index.php_gridlines=1&rasterization=5&pointsize=4&submit=ApplyДомашна работа по Компютърна графика. Чертане на линии или окръжности по метода на Брезенхам, от двата края към средата, чертане на кръг по метода на закръглянето и запълване на граници, чрез стек.
Създал съм библиотека на Javascript, която работи в Canvas от HTML и позволява чертането на фигурите лесно и удобно.
Свързал съм я със самия Canvas и позволявам чертане, чрез мишката. Както и съм добавил опции начина на чертане и самото платно. Библиотеката позволява и работа с растеризация, което се иска, за да се види точният метод на чертане и разликата между методите.

Graphics lib

Начин на използване:

<script src="graphics.js"></script>

<canvas id="myCanvas" width="700" height="700" style="border:1px solid #c3c3c3;"></canvas>

<script>
//wzimame canvas-a
var canvas = document.getElementById("myCanvas");
//vzimame i context-a na canvasa
var context = canvas.getContext("2d");

//inizializirame bibliotekata
var rasterization = 10;
var pointSize = 3
var boundryColor = #444444;

var graphics = new Graphics(context, canvas, rasterization, pointSize, boundryColor);

//za se nachertae mrejata na tochkite
graphics.drawGrid();

//za da se smeni cveta
graphics.setColor("#ff0000");
graphics.setBoundryColor("#ff0000");

//i drugite funkcii
graphics.drawPoint(x,y); //dobavq pixel na poziciq
graphics.getPoint(x,y); //vzima cveta na poziciqta
graphics.drawBresenhamLineFromSidesToMid(x1, y1, x2, y2);
graphics.drawBresenhamLine(x1, y1, x2, y2);
graphics.drawSimpleCircle(xc, yc, R);
graphics.drawBresenhamCircle(xc, yc, R);
graphics.StackedBoundryFill_4(x, y);

Към повечето публични функции има и дублиращи функции (с наставка UnRasterized), който правят същото, но с допълнителна функция за растеризация. Тя позволява да се предадат директно координатите от Canvas-a и в зависимост от нивото на растеризация да се изчислят правилните обекти. Може да се ползват и без растеризация, като се въведе rasterization = 1;

Интернет страница: https://ivel.in/geometry

Няма коментари

OriDomi


Ivel.in1.0

Пробвайте да издърпате текста наляво/надясно.

Ivelin
Pavlov


Това е OriDomi. Javascript библиотека за показване на прекрасни ефекти на нагъване на елементи. Може да се ползва за снимки, текст, и всякакви блокове HTML код.

Може да го намерите на:

Oridomi.com

oriDomi в GitHub

Няма коментари

Paralax

Пробвайте сами


Един прекрасен скрипт за 3D виртуализация и следена на мишката, или наклона (при телефоните).
Това е най-доброто нещо, което съм виждал за тази година. Според мен тепърва ще има широко приложение. Може би всеки ще го иска за своя сайт след като го види.
Изработено е на Javascript и се ползва много лесно. Просто трябва да добавите

$('#scene').parallax();

и в елемента с таг #scene може да добавяте дълбочина на обектите, чрез атрибута

data-depth="0.80"

Официална страница: http://wagerfield.github.io/parallax/
GitHub: https://github.com/wagerfield/parallax

Няма коментари

HTML5 rotate tag – завъртане на елемент

Въведете число:Целия сайт
Този блок

Може да пробвате с число, чрез което ще завъртите сайта ми..
Използвал съм HTML5, CSS3 i JS

Кода е прост, но за сметка това много мощен:

<script type="text/javascript">
	var rotatingDiv = document.getElementById("rotatingDiv");
	rotatingDiv.style.webkitTransform = "rotate(-1.6deg)";
	function transform()
	{
		var x=document.getElementById("fname");
		if(document.getElementById("radioB1").checked) {
			document.body.style.webkitTransform ="rotate("+x.value+"deg)";
		}
		if(document.getElementById("radioB2").checked) {
			var rotatingDiv = document.getElementById("rotatingDiv");
			rotatingDiv.style.webkitTransform = "rotate("+x.value+"deg)";
		}
	}
</script>

Няма коментари

 1. Няма коментари.
(will not be published)