Преработване на дата (Android)

Една функция, която ми е помагала в доста ситуации. Преработва една дата/час от даден формат в друг. Ако случайно сгрешите с форматите връща null като резултат.

public static String dateStringFromString(String dateStr, String fromFormat, String toFormat) {
	SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat(fromFormat, Locale.getDefault()); 
	SimpleDateFormat formatOut = new SimpleDateFormat(toFormat, Locale.getDefault()); 
	try { 
	  Date date = format.parse(dateStr);
	  return formatOut.format(date).toString();
	} catch (ParseException e) { 
	  e.printStackTrace(); 
	}
	return null;
}

Пълния помощен клас с допълнителни функции може да видите в цялата статия

Прочети цялата страница »

, , ,

Няма коментари

Компютърна графика Javascript

2014-01-21 23_48_03-ivel.in_geometry_index.php_gridlines=1&rasterization=5&pointsize=4&submit=ApplyДомашна работа по Компютърна графика. Чертане на линии или окръжности по метода на Брезенхам, от двата края към средата, чертане на кръг по метода на закръглянето и запълване на граници, чрез стек.
Създал съм библиотека на Javascript, която работи в Canvas от HTML и позволява чертането на фигурите лесно и удобно.
Свързал съм я със самия Canvas и позволявам чертане, чрез мишката. Както и съм добавил опции начина на чертане и самото платно. Библиотеката позволява и работа с растеризация, което се иска, за да се види точният метод на чертане и разликата между методите.

Graphics lib

Начин на използване:

<script src="graphics.js"></script>

<canvas id="myCanvas" width="700" height="700" style="border:1px solid #c3c3c3;"></canvas>

<script>
//wzimame canvas-a
var canvas = document.getElementById("myCanvas");
//vzimame i context-a na canvasa
var context = canvas.getContext("2d");

//inizializirame bibliotekata
var rasterization = 10;
var pointSize = 3
var boundryColor = #444444;

var graphics = new Graphics(context, canvas, rasterization, pointSize, boundryColor);

//za se nachertae mrejata na tochkite
graphics.drawGrid();

//za da se smeni cveta
graphics.setColor("#ff0000");
graphics.setBoundryColor("#ff0000");

//i drugite funkcii
graphics.drawPoint(x,y); //dobavq pixel na poziciq
graphics.getPoint(x,y); //vzima cveta na poziciqta
graphics.drawBresenhamLineFromSidesToMid(x1, y1, x2, y2);
graphics.drawBresenhamLine(x1, y1, x2, y2);
graphics.drawSimpleCircle(xc, yc, R);
graphics.drawBresenhamCircle(xc, yc, R);
graphics.StackedBoundryFill_4(x, y);

Към повечето публични функции има и дублиращи функции (с наставка UnRasterized), който правят същото, но с допълнителна функция за растеризация. Тя позволява да се предадат директно координатите от Canvas-a и в зависимост от нивото на растеризация да се изчислят правилните обекти. Може да се ползват и без растеризация, като се въведе rasterization = 1;

Интернет страница: https://ivel.in/geometry

Няма коментари

OriDomi


Ivel.in1.0

Пробвайте да издърпате текста наляво/надясно.

Ivelin
Pavlov


Това е OriDomi. Javascript библиотека за показване на прекрасни ефекти на нагъване на елементи. Може да се ползва за снимки, текст, и всякакви блокове HTML код.

Може да го намерите на:

Oridomi.com

oriDomi в GitHub

Няма коментари

Paralax

Пробвайте сами


Един прекрасен скрипт за 3D виртуализация и следена на мишката, или наклона (при телефоните).
Това е най-доброто нещо, което съм виждал за тази година. Според мен тепърва ще има широко приложение. Може би всеки ще го иска за своя сайт след като го види.
Изработено е на Javascript и се ползва много лесно. Просто трябва да добавите

$('#scene').parallax();

и в елемента с таг #scene може да добавяте дълбочина на обектите, чрез атрибута

data-depth="0.80"

Официална страница: http://wagerfield.github.io/parallax/
GitHub: https://github.com/wagerfield/parallax

Няма коментари

Маркер за позиция и бутон за локация за Android Maps v2

Тъй като не намерих никаква информация в интернет за това. На Български изобщо го няма.
Но ми трябваше да редактирам бутона на Maps v2 за Android LocateMe, както и синия пин с радиуса. Това се постига с setMyLocationEnabled(true).

Ето и моето решение с фрагменти:

Първо добавям ImageButton за бутона при фрагмента за layout на картата (activity_map.xml):

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  tools:context="android.support.v4.app.FragmentActivity" >

  <fragment
    android:id="@+id/tabs_fragment"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    class="com.bucons.savetime.MyMapFragment" />

  <ImageButton
    android:id="@+id/myLocationButton"
    android:layout_width="40dp"
    android:layout_height="40dp"
    android:padding="4dp"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_marginRight="10dp"
    android:layout_marginTop="10dp" android:scaleType="fitCenter" 
    android:src="@drawable/ic_menu_mylocation"
    android:background="@drawable/map_tile_bg" />

</RelativeLayout>

 

Има ресурси, които трябва да се добавят за да се вижда като картата по подразбиране.
@drawable/ic_menu_mylocation може да вземете  ic_menu_mylocation

а за фона: @drawable/map_tile_bg пак, чрез xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
     android:exitFadeDuration="@android:integer/config_shortAnimTime">
   <item android:state_pressed="true">
     <shape android:shape="rectangle">
       <stroke 
         android:width="1px"
         android:color="@color/map_tile_bg_stroke_pressed"/>
       <solid android:color="@color/map_tile_bg_solid_pressed"/>
       <corners android:radius="1dp"/>
     </shape>
   </item>
    <item>
     <shape android:shape="rectangle">
       <stroke 
         android:width="1px" 
         android:color="@color/map_tile_bg_stroke"/>
       <solid android:color="@color/map_tile_bg_solid"/>
       <corners android:radius="1dp"/>
     </shape>
    </item>
</selector>

Има и цветове:

<color name="map_tile_bg_solid">#aaffffff</color>
<color name="map_tile_bg_stroke">#ffcccccc</color>
<color name="map_tile_bg_solid_pressed">#aaFF9933</color>
<color name="map_tile_bg_stroke_pressed">#ffcccccc</color>

Ето и опростен фрагмент за самата карта:

public class MyMapFragment extends SupportMapFragment {

  //Current location Marker
  private Marker myLocationMarker;

  GoogleMap map = null;

  public MyMapFragment() {
  }

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
  }

  @Override
  public void onActivityCreated(Bundle savedInstanceState) {
    super.onActivityCreated(savedInstanceState);
    setUpMapIfNeeded();
    getCurrentLocation();
  } 

  //set the map and set the tile for locate me button
  private void setUpMapIfNeeded() {
    // Do a null check to confirm that we have not already instantiated the map.
    if (map == null) {
      map = getMap();
      // Check if we were successful in obtaining the map.
      if (map != null) {
        //Top right button for go to location
        ImageButton locateMeTile = (ImageButton) getSherlockActivity().findViewById(R.id.myLocationButton);
        locateMeTile.setOnClickListener(new OnClickListener() {
          @Override
          public void onClick(View v) {
            getCurrentLocation();
          }
        });
      }
    }
  }

  //retrieve the current position. Only once
  private void getCurrentLocation() {
    locationManager = (LocationManager) getSherlockActivity().getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
    Criteria crit = new Criteria();
    String towers = locationManager.getBestProvider(crit, false);

    Location location = locationManager.getLastKnownLocation(towers);

    Double glat = null;
    Double glon = null;
    if(location != null){

      glat = location.getLatitude();
      glon = location.getLongitude();

    }

    CameraPosition pos = new CameraPosition.Builder()
    .target(new LatLng(glat, glon))
    .zoom(10)
    .build();   

    if(pos != null) {
      currLocationChange(pos.target);
      map.animateCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(pos));
    } else {
      Toast.makeText(getSherlockActivity(), R.string.main_error, Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
  }

  //Add pin to the current Location or move existing
  private void currLocationChange(LatLng loc) {
    if(myLocationMarker != null) {
      myLocationMarker.setPosition(new LatLng(loc.latitude,loc.longitude));
    } else {
      myLocationMarker = map.addMarker(new MarkerOptions()
          .position(new LatLng(loc.latitude,loc.longitude)));
    }
  }
}

Ако съм изпуснал нещо важно може да ми пишете. При натискане на бутона картата опива при местоположението на човека и постава маркер. Както и при стартиране на апликацията. Идеята е, че маркера може да се стилизира по желание. Както и бутона за локация.

Няма коментари

 • Страница 3 от 9
 • <
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...
 • 9
 • >