Активна навигация

Ако имате статична или динамична навигация, много пъти при изкарването и в нов файл трябва да се предвиди как ще се проверява дали линка трябва да е активен за текущата страница.

Вместо да добавям някакъв сложен код към навигацията съм разработил проста функция, която просто трябва да се извика с името на линка.


Простата версия на кода:

function active ($find, $exact = FALSE)
{
	if ( $exact ) {
		$server = explode('/', $_SERVER['REQUEST_URI']);
		$uri = $server[count($server) - 1];
		if ( strcmp($uri, $find) == 0 ) {
			return 'class="active"';
		}
	} else if ( strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], $find) !== FALSE ) {
		return 'class="active"';
	}

  return "";
}

Сложната, която работи с масив:

function active ($find, $exact = FALSE)
{
  if(is_array($find)) {
    $server = explode('/', $_SERVER['REQUEST_URI']);
    if(!empty($find))
      foreach($find as $element) {
        if ( $exact ) {
          $uri = $server[count($server) - 1];
          if ( strcmp($uri, $element) == 0 ) {
            return 'class="active"';
          }
        } else if ( strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], $element) !== FALSE ) {
          return 'class="active"';
        }
      }
  } else {
    if ( $exact ) {
      $server = explode('/', $_SERVER['REQUEST_URI']);
      $uri = $server[count($server) - 1];
      if ( strcmp($uri, $find) == 0 ) {
        return 'class="active"';
      }
    } else if ( strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], $find) !== FALSE ) {
      return 'class="active"';
    }
  }

  return "";
}

Ако при линковете има други класове, може да се замени ‘class=“active“‘ с „active“.

Пример за използване:


Няма коментари

Проверка за съществуване на Google Play Services – Android

Проверка дали Google Play Services е достъпно.
Лесно може да проверите дали може да извикате карта, GPS локация или някаква друга функционалност от Google Play Services

/**
 * Check if Google Play services is available before making a request.
 *
 * @return true if Google Play services is available, otherwise false
 */
protected boolean googleServicesExist() {

  // Check that Google Play services is available
  int resultCode =
      GooglePlayServicesUtil.isGooglePlayServicesAvailable(this);

  // If Google Play services is available
  if (ConnectionResult.SUCCESS == resultCode) {
    return true;
  // Google Play services was not available for some reason
  } else {
    return false;
  }
}

Няма коментари

Анимация, чрез снимка – jQuery

Пълния код на анимацията с точен пример за изпълнение може да намерите тук

По този начин се ползва една голяма картина с много малки в него, подредени в редица (Sprite), които се сменят спрямо местоположението на мишката. Могат да се вържат с всяко действие на мишката за да постигнете прекрасен ефект.


Western Norway at sunrise

, ,

Няма коментари

Версия на апликацията от Manifest – Android

Функция за взимане на версията на апликацията от Manifest

public static String getAppVersion(Context context) throws NameNotFoundException {
	String version = null;
	try {
		version = context.getPackageManager().getPackageInfo(context.getPackageName(), 0).versionName;
	} catch (NameNotFoundException e) {
		Log.w("Version field", e.getMessage()+", Android version field is not accessible");
		throw e;
	}
	return version;
}

Няма коментари

Уникален идентификатор за Android – ID

Функция за взимане на Android Identification String

public static String getAndroID(Context context) throws Exception {
	String androidID = Secure.getString(context.getContentResolver(),Secure.ANDROID_ID);
	if(androidID.length() == 0) {
		Log.w("Android Id", "Android id field is not accessible");
		throw new Exception("Android id field is not accessible");
	}
	return androidID;
}

Няма коментари

 • Страница 2 от 9
 • <
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...
 • 9
 • >