В категория C++ Код

Лексикографско сортиране на числа

За нуждите на ЦЕРН даден масив от данни, които те обработват, трябва да бъде сортиран. За съжаление в ЦЕРН всички са твърде заети, за да напишат алгоритъм за сортиране, защото последният им опит е излязал извън контрол и ако не бъдат взети спешни мерки, Земята ще бъде погълната от черна дупка. Можете ли да помогнете […]

Няма коментари

Островландия

Известният мореплавател Станчо използвал своите хакерски умения и се сдобил с карта на Островландия. За съжаление обаче съкровището не било отбелязано с голям червен Х, ами просто било казано, че то се намира на най- големия остров. Картата била представена под формата на голям хексагон (правилен шестоъгълник), който е съставен от много на брой по малки хексагони. Страната на картата (големият хексагон) се състои от N хексагона. Всяка клетка в картата има стойност – нула или единица, в която нулите са вода, а единиците – суша. Съответно островите били съседни клетки от единици (като две клетки ще наричаме съседни, ако имат обща стена). Вашата задача е по дадена карта на Островландия да изведете големината на най- големия остров (в брой клетки). Най-големият остров на примера по-долу е отбелязан със зелени 1-ци.

Няма коментари