В категория C++

Островландия

Известният мореплавател Станчо използвал своите хакерски умения и се сдобил с карта на Островландия. За съжаление обаче съкровището не било отбелязано с голям червен Х, ами просто било казано, че то се намира на най- големия остров. Картата била представена под формата на голям хексагон (правилен шестоъгълник), който е съставен от много на брой по малки хексагони. Страната на картата (големият хексагон) се състои от N хексагона. Всяка клетка в картата има стойност – нула или единица, в която нулите са вода, а единиците – суша. Съответно островите били съседни клетки от единици (като две клетки ще наричаме съседни, ако имат обща стена). Вашата задача е по дадена карта на Островландия да изведете големината на най- големия остров (в брой клетки). Най-големият остров на примера по-долу е отбелязан със зелени 1-ци.

Няма коментари

Помощник продажби

Име Детайли Работещ файл Сорс файл Дата Продажби Отразява продадените материали по техния код или наименование. Трябва ви текстов файл в директорията до работещия файт на име sales.txt и да е във вида: 4234 Kirka 10 3124 ivo 2 22 chaika 11 showSales.exe showSoldFils.zip 2009,11

Няма коментари

Бойци в арена

Име Детайли Работещ файл Сорс файл Дата Стратегия Игра като Диабло, но в много прост текстови вариант.Създавате си герои в арената (до 10 играча), след което ги сбивате Game.exe Game.zip 2009,05

Няма коментари

Клас за Матрици

Име Детайли Сорс файл Дата Матрици Клас за действия с матрици matrica.cpp 2009,02

Няма коментари

Клас за Полиноми

Име Детайли Сорс файл Дата Полиноми Клас за действия с полиноми Polynoms.cpp 2009,02

Няма коментари