Програмиране


Как може да разменим местата на 2 променливи без да използваме 3-та.
Като едната променлива е a = 5, другата b = 110.

  1. Няма коментари.
(will not be published)